SSP Technology designer/udvikler XXL offshore prototype-vinger

SSP Technology forener nyeste teknologi og erfaring til optimale vindmøllevinger.

SSP Technology leverer forme og rod-ender af høj kvalitet til vindmøllevinger

SSP Technology fokuserer på høj håndværksmæssig kvalitet

Rådgivning / R&D

Udviklingen af vinger til vindmøller er en bekostelig affære, der som regel har en lang tidshorisont. Hvis du er ude efter en ‘second opinion’ eller blot ønsker at drøfte et bestemt problem, så står vores team af erfarne medarbejdere altid klar til at hjælpe dig. Det gælder især indenfor følgende områder:

• Aerodynamisk design
• Strukturelt design
• FEM beregning
• Materialevalg
• Procesudvikling
• Lynbeskyttelse
• Produktionslayout
• Værktøjskonstruktion

Rådgivningen baserer sig ikke alene på teoretiske betragtninger og beregninger, men i høj grad på de mange erfaringer, som vi har gjort os i forskningen og udviklingen af forme, prototyper og nye måder at sammensætte materialer.

Udviklingen af morgendagens vinger sker i samarbejde med verdens førende vindmølleproducenter og vi har derfor et indgående kendskab til alle projektfaser. Der udarbejdes udførlig teknisk dokumentation for alle projektfaser med beskrivelse af alle relevante tests, observationer og konklusioner.

Service

Med 15 års erfaring inden for vingeteknologi, har SSP Technology stor viden omkring vingeoptimering. Vi har opbygget en omfattende vidensbase bestående af designkompetencer, materialevalg, produktionsmetoder, fabriks set-up og stor håndværksmæssig dygtighed. Vi står derfor stærkt på markedet og kan tilbyde en bred vifte af serviceopgaver.
Vores serviceorganisation har tilsammen over 50 års erfaring inden for vind, og deres ekspertise strækker sig over vedligeholdelse og reparation af vingeforme, materialekendskab, inspektion og rapportering, fabrikslayout og logistik, test, teknologioverførsel og træning af kundens folk.
Tilfredse kunder er vores vigtigste prioritet, og vi anser god kundeservice og opbygning af langvarige partnerskaber som to vigtige grundpiller for vores succes.

Du er også velkommen til at kontakte vores serviceafdeling på service@ssptech.com.