SSP Technology designer/udvikler XXL offshore prototype-vinger

SSP Technology forener nyeste teknologi og erfaring til optimale vindmøllevinger.

SSP Technology leverer forme og rod-ender af høj kvalitet til vindmøllevinger

SSP Technology fokuserer på høj håndværksmæssig kvalitet

Fokus på miljøet

I SSP Technology har vi stort fokus på miljøet og de belastninger vi som virksomhed er med til at påføre det. Vi har derfor et miljøledelsessystem, som vi løbende udbygger og vedligeholder for derved at sikre at vi som minimum overholder den gældende lovgivning på området.

Vores fokus ligger især på håndtering af kemikalier og affald ligesom vi jævnligt gennemgår energiforbruget i virksomheden. Miljø er en naturlig del af den daglige ledelse og tænkes aktivt ind heri for løbende at reducere den negative påvirkning af miljøet fra vores aktiviteter.

I SSP Technology er vi fælles om at tænke miljø ind i alt, hvad vi foretager os, og derfor forventer vi at:
– alle medarbejdere overholder den til enhver tid gældende miljøpolitik
– alle medarbejdere bidrager til at skabe en sikker og sund arbejdsplads
– alle medarbejdere stræber efter en høj standard for miljøet
– ledelsen engagerer sig i miljøarbejdet
– der eksisterer en åben og aktiv dialog mellem medarbejdere og ledere.